ZEM SPIEVA * Uvedenie slávnej filmovej poémy Karola Plicku v sprievode symfonického orchestra

zem_spieva

 

Film Zem spieva vznikol v roku 1933 a je prvým slovenským celovečerným zvukovým filmom, ktorý právom patrí medzi základné piliere zlatého fondu slovenskej kinematografie. Tento unikátny dokument sa vyznačuje mimoriadnymi etnografickými hodnotami, zachytáva slovenské ľudové zvyky, ako sa odrážali v piesňach a tancoch, v obyčajoch, v detských popevkoch i hrách. Je to umelecky komponovaný záznam ľudových tradícii, hier, obradov, tancov a slávností v čase od skorej jari do neskorej jesene na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia.

 

Film dlhý 63 minút vznikol na podnet Matice slovenskej za priamej podpory vtedajšieho prezidenta republiky Tomáša Garrigua Masaryka. Autorom námetu a režisérom filmu bol Karol Plicka. Originálny negatív filmu zhorel pri požiari zlínskych filmových ateliérov v roku 1944. Zo zachovanej nekompletnej pozitívnej kópie boli v roku 1945 vyrobené dva double negatívy a v roku 1983 bol nahraný nový záznam pôvodnej hudby a do filmu bol zaradený pôvodný úvod so zábermi Prahy. Táto inovovaná verzia je označovaná ako „Zem spieva 1983“, réžia Martin Slivka, a bude uvedená aj v rámci festivalu Viva Musica!.

 

Karol Plicka (1894-1987; pôvodným menom Karel Plicka) bol významný slovenský a český výtvarník, fotograf, filmový režisér, kameraman, folklorista, etnograf a hudobný vedec. Sám sa označoval za muža deviatich remesiel. Prechovával hlbokú lásku k slovenskému folklóru a bol jeho úprimným obdivovateľom. Zanechal po sebe dielo, aké svojou hĺbkou a rozsahom nemá obdobu a často býva preto označovaný za jedného z najzásadnejších tvorcov našej kultúrnej histórie. Za svoju tvorbu dostal v roku 1968 titul Národný umelec.

 

Film Zem spieva je jedinečný v štyroch svojich zložkách – v scénaristicko-réžijnom spracovaní námetu, v strihovej skladbe, v dokonalej fotografii a v hudbe, pričom všetky tieto zložky veľmi dobre do seba zapadajú. Pre jednotlivé výjavy, odohrávajúce sa v jednotlivých ročných obdobiach, si autori zvolili vlastnú básnickú zákonitosť. Zoradený materiál sa stal podkladom pre vytvorenie hudby, ktorej autorom bol český hudobný skladateľ a dirigent František Škvor (1898-1970). Definitívnym strihom na hudbu, ktorú nahral Symfonický orchester Národného divadla v Prahe pod Škvorovou taktovkou, sa následne docielila esteticky pôsobivá jednota obrazovej a zvukovej zložky diela. I napriek tomu, že ide o zvukový film, sú v ňom použité aj poetické medzititulky, ktorých autorom bol básnik Ján Smrek.

red.

 

plicka

Karol Plicka (1894-1987) bol významný slovenský a český výtvarník, fotograf, filmový režisér, kameraman, folklorista, etnograf a hudobný vedec. Prechovával hlbokú lásku k slovenskému folklóru a bol jeho úprimným obdivovateľom. Zanechal po sebe dielo, aké svojou hĺbkou a rozsahom nemá obdobu a často býva preto označovaný za jedného z najzásadnejších tvorcov našej kultúrnej histórie.

Článok patrí k časopisu: