Editorial NP1/15: Niekoľko informácií o webe a CD príloháchMilí priatelia,

vitajte na stránkach 31. vydania Nového Populáru! Náš časopis vychádza od leta roku 2008. Jeho papierovú podobu vždy sprevádzala aj elektronická forma. Začínali sme na doméne novypopular.sk, neskôr, po odchode z vydavateľstva Závodský sme sa presťahovali s novými stránkami na novypopular.eu. Presne tridsať vydaní uniesol web vytvorený našim grafikom Waldom Švábenským na tejto doméne. Je to veľký a spletitý objem rôznych článkov, náhľadov na stránky časopisu a multimediálneho obsahu. Bolo čoraz jasnejšie, že konštrukciu tohto webu nemožno zaťažovať ďalším obsahom. Začiatkom roka sme preto spustili našu novú doménu popular.sk. Jej finálna podoba sa ešte nejakú dobu bude dolaďovať a rozrastať, viac‑menej už slúži ako pohotové médium s aktualitami, postupne dopĺňaný archív, kontaktná plocha a obchod. Pôvodné stránky novypopular.eu sme dočasne stabilizovali ako paralelný statický archív. (Jeho obsah ale postupne prenášame na novú doménu.) Obidva weby živými linkami prepája naše konto na facebooku fb.com/nupopu. Hlavnou témou Nového Populáru je hudba, ktorú sa Vám snažíme sprostredkovať aj na CD prílohách ilustrujúcich obsah časopisu. V prvej vlne sa nové CD prílohy s časopisom dostávajú do stánkov. V sieti predajných miest Mediaprint Kapa si môžete vyžiadať Nový Populár s CD prílohou, alebo bez nej. S nasledujúcim vydaním daný titul putuje našim predplatiteľom, ktorí k nemu čas od času dostanú ešte nejaký bonus v podobe druhého bezplatného CD. Napríklad v tomto čísle sú to dve prílohy z produkcie Slnko records. Počet CD príloh je limitovaný a jeho objem nastavený tak, aby pokryl reálny záujem čitateľov. Vždy si ale necháme pár kusov v rezerve aj pre dodatočné objednávky. CD prílohy majú promo charakter, tzn. samostatne sú nepredajné. Predáva sa len časopis. Cenový rozdiel medzi časopisom s CD a bez prílohy pokrýva iba náklady na distribúciu. Ak si u nás objednáte aktuálne číslo s CD prílohou ktoré nemali vo Vašom stánku, jeho cena je rovnaká 3,30€ a priráta sa k nej poštovné. Ak by ste si chceli objednať CD prílohy dodatočne, môžete si vybrať z ponuky dostupných titulov na www.popular.sk/cd‑shop, alebo tiež v zozname na 58. strane časopisu. V závislosti od konkrétneho titulu môže byť cena dodatočne objednaného CD o niečo vyššia (nie však viac ako 5€) a časopis, ktorého bude tento titul prílohou, si môžete vybrať z archívu čísel ľubovoľne, podľa Vám blízkeho obsahu. Naďalej platí, že najlepší pomer cena/obsah majú naši predplatitelia (6 čísel s CD prílohami za 20€ vrátane poštovného: predplatne @ novypopular.eu). Ak rozšírite ich rady aj Vy, budeme sa Vás snažiť motivovať, nesklamať Vašu dôveru a neuraziť dobrý vkus.

S prianím osviežujúcej jari

Martin Chrobák, šéfredaktor

Článok patrí k časopisu: