Janko Silan – živý básnik

silan
 

Myšlienka hudobne spracovať básnické dielo Janka Silana neprišla len tak z neba. Stálo za tým dlhé rozmýšľanie, ako opätovne predstaviť tvorbu (polo)zabudnutého autora, ktorý vybočoval z nášho literárneho a umeleckého diania. Keď rozmýšľate o živote tohto katolíckeho básnika, treba si uvedomiť, že ho ovplyvnilo nielen to, že bol farárom v časoch najväčšej totality, ale aj básnikom v období vyčlenenia všetkého spirituálneho z literárneho bytia. Prísny asketizmus zmierňoval pochopením pre pozemské radovánky, vlastné vnútorné presvedčenie sa tvorilo toleranciou pre iné svetové náboženstvo a izolovanosť počas pôsobenia na malých farách si spestroval záujmom o dianie vo svete, čoho dôkazom je nádherný smútočný Sonet na rozlúčku s Johnom Lennonom. Impulzom pre tento projekt nebol len silný životný príbeh, ale aj spevavosť jeho poézie. Pripomenutie diela a života Janka Silana sa uskutočnilo v podaní Štefana Chrappu (deklamácia, spev) a kapely Piráti krásy zloženú pre túto udalosť v zložení Radoslav Lakoštík – autor aranžmánov, gitara, Marek Kováč – bicie, Boris Turaz – gitara, Roman Stražanec – basgitara, violončelo,  Martina Janegová – klávesy, spev. Poézia Janka Silana je zhudobnená v súčasnej zafarbenej nálade ambientu, post rocku, záchvevmi noise rocku aj drone music a odkazuje do obdobia psychedélie, progresívneho rocku, art rocku. Nakrúcané na unikátnom mieste – na Zoborskom kláštore. Aj v týchto miestach sa prechádzal zadumaný a zvedavý mladý básnik, ktorý potom prešiel z jednej fary na druhú, až nakoniec skončil vo Važci. Na Zobor chodil rád, a preto sa organizátori z agentúry Music Press Production – Daniel Hevier ml. – námet, dramaturgia, David Majerský – produkcia –  rozhodli preniesť zhudobnené básne do pokojnej atmosféry Zoborského kláštora, ktorý poskytol k neverejnému nakrúcaniu Zoborský skrášľovací spolok. Projekt má ambíciu byť uvedený na ďalších unikátnych miestach, festivaloch a pripravuje aj vlastné koncertné turné.

DANIEL HEVIER ml.

Článok patrí k časopisu: