Jiří Pavlica a Hradišťan ohlasujú čas príchodu betlehemského svetla

Album Pozdraveno budiž světlo je nahrávka pro dlouhé zimní večery. Je totiž plná nejen těch nejkrásnějších vánočních koled, které Jiří Pavlica a Hradišťan natočili, ale obsahuje i písně, jež se vážou k časům adventním, příchodu nového roku a celému období, kdy večery jsou delší než dny a krajinu pokrývá sníh. Dvacet jedna zastavení o vánočním rozjímání a poselství příchodu betlémského světla, ale i o času naděje, které nám toto období přináší. 

 

hradistan_pavlica_svetlo

 

 

 

Artist: Jiří Pavlica & Hradišťan 

Album: Pozdraveno budiž světlo 

Kat. č.: MAM585 / label: Indies Scope 

datum vydání: 1.12.2017 

Indies Scope: www.indies.eu/alba/3878/pozdraveno-budiz-svetlo/ 

Ukázky: www.indies.eu/music-player/?ida=3878 

 

 

Jiří Pavlica a Hradišťan zařadili na album Pozdraveno budiž světlo, nejen známé koledy, ale i autorské písně. Sedm skladeb z jednadvaceti včetně úvodní titulní skladby Pozdraveno budiž světlo složil Jiří Pavlica. „Album začíná zhudebněným úryvkem biblického textu evangelia sv. Jana, na něj pak navazují písně, ve kterých se odráží současné, často civilní vnímání Vánoc,píše v průvodním slovu k desce Jiří Pavlica. Zde se také dozvídáme základní premisu celého výběru skladeb a důvod, proč nese tak symbolický název: „Symbol světla patří k těm nejsilnějším a nejživotodárnějším, neboť světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltí…. Rok co rok se těšíme na adventní a vánoční čas naděje a zrození nového života, čas příchodu betlémského světla. Člověk bytostně touží po této symbolice a napříč staletími svou touhu vyjadřuje skrze umění, včetně umění hudebního v nejrozličnějších podobách.“ 

Vánočních alb a výběrů vzniká v každém roce velké množství. Proto Jiří Pavlica a Hradišťan pečlivě dbali nejen na uměleckou kvalitu nahrávek, ale důležitým faktorem bylo i poselství, které samotná píseň přináší. „Věřím, že v každé z uvedených skladeb je zakódován alespoň malý kousek světla, které ve tmě svítí, tma jej nepohltí a osvěcuje každého člověka,“ říká Jiří Pavlica. Celá deska tak rezonuje se symbolikou Vánoc, kterou je světlo, jiskra, naděje, které nás provází nejen touto nahrávkou, ale i celým životem. 

V dárkovém digipacku zabalené CD kromě známých skladeb obsahuje i pět nikdy nevydaných nahrávek Hradišťanu. Jedná se o skladby Čas darů, Slava v vyšnijich Bogu, Puer natus in Betlehem, Wstaňcie, pasterze a Maria Panna. Pokud navštívíte některý z pravidelných vánočních koncertů Hradišťanu, uslyšíte téměř všechny skladby obsažené na tomto albu. Jsou totiž součástí tradičního vánočního koncertního programu Jiřího Pavlici a Hradišťanu. 

 

1. Pozdraveno budiž světlo – 2:11 ( J.Pavlica / biblický text) 

2. Přejeme vám – 1:32 (J.Pavlica / M. Stránský) 

3. Padá snížek – 1:40 (J.Pavlica / B. Švábová a J. Žáček) 

4. Další rok přibyl na víčka – 2:34 (J.Pavlica / M. Stránský) 

5. Čas darů – 3:28 (J.Pavlica / J. Brabec) 

6. Sláva v vyšniich Bogu – 2:49 (J.Pavlica / staroslověnský anonym) 

7. Puer natus in Betlehem – 3:25 (anonym - úprava J.Tichota a J.Pavlica ) 

8. Děťátko se narodilo – 3:04 (lidová - úprava J.Pavlica) 

9. Velehradské tance – 3:29 (anonym - úprava J. Pavlica) 

10. Vítej malé jezulátko – 3:09 (J. O. Novotný, úprava J. Pavlica) 

11. Kristus Pán se narodil – 3:04 (lidová - úprava J. Pavlica) 

12. Byla cesta ušlapaná – 4:28 (lidová - úprava J. Pavlica) 

13. Co to ten slavíček – 2:15 (lidová - úprava J. Pavlica) 

14. Kyrie eleison – 2:25 (lidová - úprava J. Pavlica) 

15. Sem pospěšte, ptáčátka – 2:33 (lidová - úprava J. Pavlica) 

16. Co sa stalo, přihodilo – 3:40 (lidová - úprava j. Pavlica) 

17. Wstańcie, pasterze – 2:50 (lidová - úprava J. Pavlica) 

18. Maria Panna – 3:35 (lidová - úprava J. Pavlica) 

19. Štědrej večer nastal – 1:32 (lidová - úprava J. Pavlica) 

20. Čas radosti, veselosti – 2:19 (lidová - úprava J. Pavlica) 

21. Missa brevis: Sanctus – 4:11 (J. Pavlica / liturgický text) 

Celkový čas: 60:13 

 

pavlica

 

Jiří Pavlica 

(*1.12.1953) stojí v čele hudebního souboru Hradišťan od roku 1978. Původně folklorní kapela se vlivem jeho uměleckého vedení a dramaturgie proměnila v alternativní hudební seskupení, které obsáhne oblouk od lidové tradice až po oblast soudobé hudby. Žánrové stylovosti je však vždy nadřazeno sdělení, které je v hudbě zakódováno a předáváno. Hudba Hradišťanu, spojující se samozřejmou bravurou různé hudební žánry a proudy, je tak právem považována za originální fenomén české kulturní scény. (Odborný časopis Hudební rozhledy např. v roce 2002 napsal, že „v době, kdy etnické prvky vstupují do kontextu světové populární hudby, představuje Pavlicův postup vyšší stupeň takového spojování, neboť pro něho neznamená jen potřebný efekt, ale spojení vzniklé se shodného elementárního životního postoje a identického pocitu i z ryze muzikantského porozumění“.) 

Jiří Pavlica má za sebou výraznou hudební činnost: bohatou diskografii s vlastními autorskými projekty, četná autorství filmové a divadelní hudby, pravidelné koncerty doma i v zahraničí. Jeho práce získala odborná ocenění (cena Českého hudebního fondu, ceny z mezinárodní rozhlasové soutěže Prix Bratislava, cenu nezávislých novinářů Žlutá ponorka aj.) i několik „zlatých desek“ za nejprodávanější alba (např. Ozvěny duše, Mys Dobré naděje – ve spolupráci s jihoafrickým multiinstrumentalistou Dizu Plaatjiesem) a „platinovou desku“ (O slunovratu – na verše Jana Skácela). O šíři jeho záběru a schopnosti spojovat lidi i projekty z různých hudebních břehů svědčí spolupráce s řadou výtečných interpretů a souborů (Filharmonie Brno, Symfonický orch. hl. města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Komorní orchestr Leoše Janáčka Ostrava, Bambini di Praga, Spirituál kvintet, Emil Viklický, Vlasta Redl aj.), včetně zahraničních (Alistair Anderson - Velká 

Británie, Yas Kaz – Japonsko, Dizu Plaatjies - Jihoafrické republika). Jiří Pavlica se autorsky uplatňuje rovněž v oblasti volné soudobé tvorby (Missa brevis pastoralis, Oratorium smíru, suita dialogů Chvění, oratorium Brána poutníků). 

hradistan

 

MUZIKA HRADIŠŤAN 

Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. 

Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost - houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických, geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převládá v posledních projektech. 

Dnes je Hradišťan profesionálním tělesem, které programově pracuje s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem, překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem, domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. Mezi kmenové sólisty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda. 

Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény.