KADOSCH & BABEL EYES – DISAPPEARING LANGUAGES


Kúpiť: hevhetia.com

Zanikajúce jazyky - sa nazýva hudobný projekt francúzkeho skladateľa, dirigenta a producenta Philippa Kadoscha. Po preštudovaní obalu CD a mnohonásobnom vypočutí hudby sa vynárajú dve línie diela: hudobná a tematická. Tá druhá, tematická, je vyjadrená na booklete Kadoschovými slovami: „V roku 1799 známy bádateľ Alexander von Humboldt navštívil brazílsku dedinu Maipures. Medzi chatrčami naďabil na starého papagája. Dedinčania nerozumeli čo papagáj hovoril, len vedeli, že hovorí jazykom kmeňa Aturés. Kedysi mocný národ zanikol a jeho jazyk guahibo vymyzol.“ Témou diela je fenomén zanikajúcich a zaniknutých jazykov a autorova nesmierna úcta k nim. Tá prvá, hudobná línia, je umeleckou výpoveďou v ktorej Kadosch vkladá prvky ohrozených jazykov do hudobných útvarov, kde je hudba jedinou gramatikou.

CD obsahuje desať kompozícií. Sú postavené na klasickej hudbe s hudobnými presahmi do rôznych kultúr. Nie do etno ani world music. Sám autor rád používa názov etnopera ohrozených jazykov, čím vedome spája nosnú tému a hudbu do jedného celku. Jedinečnosťou diela je frázovanie a slovotvorba spevov. Slabikovanie spevových partov, hoci technicky náročné, ľahko plynie. Otáznikom pre poslucháča môže byť obsah spievaného textu. Booklet o tom mnoho nehovorí. Zastrešuje to slovo „virgin“, teda „čistý, pôvodný, neporušený“. Žeby išlo o fonetické spojenia? Na projekte participujú aj Tarcila Kunizokero (náčelníčka kmeňa Haliti-Paresi) a João Arrezomae (vodca kmeňa Haliti-Paresi), ktorí hovoria pôvodným jazykom aruak (z Brazílie). Akokoľvek, hudba a ukladanie hlások, či už majú alebo nemajú jazykový obsah, sú formou. Formou cez ktorú  hudba znie.

Aranžmány v klasickom hudobnom šate zjavne nemajú ambíciu priblížiť sa hudobnej tradícii národov o ktorých jazyky sa dielo opiera. Nepravidelné (pekný 10/8 v skladbe „Amigo“) či latinskoamerické alebo iné etnické (Afrika, Ďaleký východ atď.) rytmické i harmonické fragmenty a motívy v súčasnej hudbe bežné sú v projekte Disappearing Languages viac-menej očakávané.

Spevové party obsadili avantgardná Tetê Espindola, ktorej soprán a kontraalt rozoznievajú dielo priam vesmírom, Rosalie Hartog, David Linx a Dani Black. Štrnásťčlenné teleso Quark Sinfonietta je vedené Philippom Kadoschom profesionálnou samozrejmosťou.

Názov Babel Eyes označuje živú multimediálnu a hudobnú show Kadoschovho projektu. Je to ten biblický Bábel, v ktorom Hospodin roztrúsil ľud a zmiatol jeho reč?

Elegantný „Cover design by Peter Beňo“ si pohráva s popismi v štyroch doposiaľ nezaniknutých jazykoch a textami z jazykov zaniknutých, čím neostáva ničím dlžný autorovmu zámeru.

Myslím si, že Kadosch rozumie pominuteľnosti všetkého, teda i národov, etník, jazykov, keď hovorí, že jazyky sú neuveriteľným vynálezom a každý jeden je drahocenným archívom ľudskej histórie. Prináša hudbu s pokorou a malý zázrak bez ilúzie, pretože minulosť nechce nasilu kriesiť, len sa jej chce láskavo prihovárať.

Tomuto vydavateľskému počinu Hevhétie dávam jedenásť hviezdičiek z desiatich.

 

Juraj Turtev


 
Článok patrí k časopisu: 
Súvisiace články: