White Place

Psych-popová zostava White Place vychádza na scénu po troch rokoch tvorivej kulminácie

white_place

Ústrednou postavou a hlavným strojcom projektu je Daniel Jenčo, ktorého dominantnou inšpiráciou sa stala renomovaná filozofická a najmä psychologická literatúra.