Martin Majlo Štefánik – Mjasopust zo suity Almanach

„Kaleidoskop minulosti a budúcnosti - Štefánikov Mjasopust odhaľuje skryté emócie doby!“

 

Vstúpte do hudobného kaleidoskopu prelínajúceho minulosť s budúcnosťou. Štefánik predstavuje 5. časť zo Suity Almanach a názvom Mjasopust, ktorá nielenže oživuje tradície a kultúrne dedičstvo našej krajiny, ale zároveň odhaľuje skryté emócie súčasnej doby. 

 

Skladateľ a hudobník Martin Majlo Štefánik, známy svojou fascináciou tradíciami a autentickým folklórom, uvádza videoklip k piatej časti zo Suity Almanach. Mjasopust predstavuje komplexné dielo, v rámci ktorého skladateľ spája tradície s moderným umením. Jednotlivé prvky hudby, prevedenie kostýmov, či scénografie tak vo výsledku vytvárajú akýsi umelecký kaleidoskop plný odrazov našej minulosti a budúcnosti.

 

 

Kým sa prvé tri časti Suity Almanach (Letný Slnovrat, Priadky Stridžie dni) sústredia primárne na hudobné zachytenie zvykov a tradícií našich predkov s dôrazom na využívanie ľudových nástrojov v intenciách rozšírených hracích techník, Obdobie Vianoc a Mjasopust reflektujú reálnu atmosféru súčasnosti. Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila naše životy v rôznych časových obdobiach, pričom obzvlášť to vianočné v decembri 2021 bolo plné reštrikcií a možno aj vďaka tomu veľmi tiché. Z tejto skúsenosti vychádza jemná dynamika 4. časti suity a subtílna zvukovosť cimbalu, ako aj imitácia kostolných zvonov pripomínajúca akési requiem za ľudí, ktorí tomuto ochoreniu podľahli. 
 

majlo
 

Symbolickým a aj hudobným kontrastom k Obdobiu Vianoc je 5. časť. Pojmom Mjasopust sa na našom území počas 19. storočia označovalo obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou. V Čechách sa tento termín zachoval ako Masopust, no na Slovensku bol nahradený názvom prebratým z nemčiny, a to fašiangy. Tradične išlo o čas plný zábav organizovaných dospelou mládežou. Mladí muži chodili po domoch prezlečení v maskách a kožuchoch. Za maškary si pýtali raž na výrobu domácej pálenky. Zábavy sa odohrávali nie len na priadkach po domoch, ale aj v krčmách, kde hrávali muzikanti. Aj keď sa v priebehu storočí snažili tento sviatok narušiť rôzni mravokárci, nikdy sa im to nepodarilo. Za pomyselné prekazenie búrlivých osláv sa však dá považovať Ruská invázia na Ukrajinu dňa 24. februára 2022. Táto tragédia ovplyvnila takmer všetko a do životov našich susedov priniesla strach a beznádej. Práve tieto emócie prenikajú celou 5. časťou Suity Almanach. Mjasopust tak Štefánik vníma ako: „zhudobnenie smutnej reality, ktorú ešte stále prežívame. Paradoxne práve v období, ktoré malo byť pôvodne plné radosti, zábavy, hudby a tanca, sa do životov ľudí vkradol hlboký zármutok a bolesť. Mjasopust tak nie je len skladbou, ale umeleckým dielom, umožňujúce prepojiť sa v hľadaní spoločného jazyka vo vyjadrení spletitých emócií, ktoré do našich životov priniesla vojna.“ 

 

MJASOPUST pre 8 drumblistov a drumblæ (špeciálny nástroj, ktorý vyrobil Ján Šicko)

5. časť zo Suity Almanach

majlo
 

Martin Majlo Štefánik – nahral všetky nástroje v tejto skladbe

Jureš Fallgrapp Líška – mix a edit

 

Vo videu: Martin Štefánik, Jureš Fallgrapp Líška, Veronika Vitázková, Adrian Líška

Kostýmy: Doroti Vojtková z Prelude

Make-up: Lubka Bohovic

Video: Dominik Janovský

 

Nezabudnite sledovať všetky novinky na sociálnych sieťach:

Instagram: martin.majlo.stefanik

Facebook: Stefanik

 

Vypočujte si:

Stefanik - Suita Almanach (teaser)

Suita Almanach (extract) for archetypal folk instruments - Stefanik

Suita Almanach

Stefanik - Priadky - Suita Almanach

Stefanik - Stridzie dni - Suita Almanach

Stefanik - Obdobie Vianoc - Suita Almanach