MILOŠ ŽELEZŇÁK & ANNA * Vtáčiky (recenzia CD)

zeleznak_anna_vtaciky

Áno, je to tak, sú tu stále medzi nami, títo ozajstní proroci, čarodejníci, šamani, Merlinovia. Vzácni, nespoznaní, často v utajení aj sami pred sebou. Napojení na emočnú a kultúrnu prapodstatu kultúrneho priestoru, z ktorého vzišli, na jeho najdávnejšie korene, čas a priestor, od stvorenia až po dnes. Obdarení schopnosťou reflektovať túto tajomnú prapodstatu či už obrazom, zvukom alebo slovom. A je len na nás, či dokážeme ich vzácnu reflexiu, magickú správu, precítiť. Všetky indície naznačujú, že medzi takto obdarených Merlinov patrí aj Miloš Železňák. Jeho posledná nahrávka je zostavená z čiernohorských, rusínskych, ruských a ukrajinských etnických piesní pozbieraných z takzvaného byzantsko-slovanského kultúrneho priestoru, od Altaja až po Balkán. Piesne sú žánrovo označované ako duchovný verš (duchovnyj stich), lament (plač) alebo cantus (kant). Náš akademický názov znie paraliturgická pieseň. Ich vek je ťažké určiť, môže siahať od stáročí až po súčasnosť. Ako dôkaz, že v Rusku sa podobné piesne nielen spievajú, ale stále aj tvoria, autori albumu predkladajú pieseň o konci sveta od pskovského starca Nikolaja Gurnjanova. Piesne vychádzajú z biblických príbehov a snažia sa ich akoby dovysvetliť. No do kostolov a liturgie nepatria, sú bližšie rozprávkam a baladám. Osvojenie piesní pre tento album prebiehalo učením sa naživo od miestnych interpretov, alebo z nahrávky. Za najväčšiu devízu albumu považujem nádhernú archaickú poetiku piesní. Gitarista a multiinštrumentalista Železňák ju rozvinul do výšav nesmierne citlivými a vkusnými modernými akusticko-elektronickými hudobnými prostriedkami. Všetky nástroje nahral sám. Ako tvrdí na obale, zachoval v piesňach základnú melodickú linku. Otázna zostáva len voľba speváčky, ktorou je Anna Hlaváčová. Možno Merlin v Železňákovi vedel, že to je jediná správna voľba. A Hlaváčová tému naozaj uchopila s citom. No i tak sa zdá, že poskytnutý priestor presahuje jej vokálne a výrazové možnosti. Je to však len malá výhrada. Nahrávka je skutočne krásna so vzácnym obsahom. Je ako prameň života. Tretím hráčom na albume sú už len vtáčiky z kaplnky sv. Jána v Bratislave, kde sa album nahrával.

****

RADO TIHLÁRIK

 

Súvisiace články: