Ostrovom slobody (editorial)


Ján Graus & Laco Déczi v rozhovore pre NP1/17

Nastali časy, kedy si musíme pripomínať čoraz častejšie, že ozajstná hodnota demokracie je SLOBODA.  SLOBODA slova, SLOBODA voľného pohybu, SLOBODA vyznania, SLOBODA názoru (a nie len politického) a v neposlednom rade aj SLOBODA umeleckej tvorby. V poslednej dobe sa nám malá skupinka, ktorá sa akousi podivnou zhodou okolností dostala k moci,  snaží tento posledný atribút, SLOBODU tvorby,  obmedzovať pozastavením finančných tokov na činnosť, či vyjadrovaním svojho názoru na umenie z pozície moci. Našťastie, nás, vyznávačov ozajstných hodnôt a ctiteľov odkazu novembra 1989, je ešte stále viac, ako vyznávačov hnedých košieľ.


Boris Kršňák, zakladateľ VAD-u
http://vadfestival.sk

Ostrovom SLOBODY sa každoročne pre umelcov každého druhu stáva aj festival, ktorý tohto roku má už 28 rokov. Toľko, ako naša SLOBODA. Nie náhodou sa jeho prvý ročník konal v dňoch novembrovej revolúcie. Víkend atraktívneho divadla – VAD, lebo o ňom hovorím, sa každoročne koná v priestoroch  kulturáku ŽSR vo Zvolene. Toto miesto svojím socialistickým mobiliárom a architektúrou kontrastuje s máničkami, hipstermi, intelektuálmi, opilcami, notorickými kritikmi, vysedávačmi  v bufete, Kalmusom, Havlom, Kaščákom, Piusi, Deczim, Zajíčkom či Havranom, aby som  spomenul aspoň pár osobností, ktoré na festivale účinkovali teraz alebo v nedávnej minulosti. Festival je fórom na rôzne konfrontácie. Divadelné, hudobné, výtvarné, filozofické. Už dávno nie je len prehliadkou divadelných súborov z bývalej federácie a blízkeho okolia. Zasahuje, a každoročne čoraz významnejšie, aj do vôd hudobných, prináša diskusie s osobnosťami spoločenského aj politického života na aktuálne témy. Lebo kultúrny divák, ktorý každoročne obsadí miesta do posledného, je hladný po SLOBODE,  aby mohol po predstaveniach a koncertoch SLOBODNE debatovať, stretnúť Horiána na chodbe a potriasť mu rukou, potľapkať Palondera po pleci či odfotiť sa s Kocábom.  Festival musel raz či dvakrát prebiehať v iných priestoroch, ale nebolo to ono. Tento starý kulturák, ako mu vravia Zvolenčania, je presne to miesto, kde sa to všetko deje a dúfame, ešte sa aj bude diať.

Boris a Tomáš, vďaka za VAD a vďaka aj Tebe, Dom kultúry ŽSR, za každoročnú prehliadku SLOBODY!
 

JÁN GRAUS, spolupracovník NP

Foto (účinkujúci VAD 2016): ĽUBO VOJTEK
Foto (zákulisie VAD 2016): MCh

 

Jasná Páka s Davidom Kollerom

Katarzia a Marek Minárik 

Laco Déczi & Celula NY na obr. s: Jan Aleš – klávesy, Vaico Déczi – bicie

Vydrapená Bužírka so spievajúcim bubeníkom Michalom Kaščákom

 

Článok patrí k časopisu: