PETER KATINA * Secrets (recenzia CD)

katina_secrets

Arivo Pärt, skladateľ estónskeho pôvodu, zložil skladbu Annum per annum, ktorú Katina prenáša evidentne od srdca a čo je hlavné, virtuóznym spôsobom. Táto skladba bola skomponovaná v roku 1980 na počesť patrónky hudobníkov sv. Cecílie k 900. výročiu katedrály v Speier v Nemecku. Striedajú sa v nej časti Kyrie, Glória, Credo, SanctusAgnus Dei. Skladba na zamyslenie a premýšľanie, presne tak ako Pärt písal svoje party. Predstaviteľa modernej novodobej hudby dokázal vo svojom akordeónovom prevedení skladby, určenej pôvodne pre organ, veľmi presvedčivo preniesť do sveta akordeónu. Trocha smutne pôsobí po Pärtovi skladba talianského skladateľa Vagabonde blu. Salvadore Sciarrino ju zložil v rokoch 1997/98 pre akordeón. Skladateľ, pôvodom zo Sicílie (nar. 1947), sa tu skôr hrá a robí takzvanú hudobnú štúdiu s pianom či glissandom o malých a veľkých zvukoch, o notách či akordoch a dynamike či glissande. In nomine luctisje ďalšou skladbou albumu od neapolského rodáka Giacinta Scelsiho. Tu si Katina vybral jedno z najsvetlejších diel skladateľa, kde sa prezentuje masívnou zmesou zvukov a prežívaním. Edison Denisov je autor ďalšej skladby. Autor nosiaci meno slávneho objaviteľa Edisona je rodák zo sibírskeho Tomska. Skladba Des tenebres a la lumier(Od tmy k svetlu)je skutočným testamentom skladateľa. Do tejto skladby Denisov vložil veľa svojich emócií, čo je aj zreteľne počuť. Je to aj tým, že autor toto dielo skomponoval tesne pred svojou smrťou. V závere zaznejú ešte dve skladby súčasných skladateľov, ktorých tvorbou sa Katina zaoberá na vysokej profesionálnej úrovni s priam virtuóznym prevedením. Iris Szeghy skladba Canticum. Szeghy, rodáčka z Prešova, je absolventkou Košického Konzervatória a VŠMU v Bratislave a taktiež jedinou autorkou – ženou na tomto albume.  Jej skladba je, ako vraví sama skladateľka, dielom, v ktorom sa snažila predstaviť akordeón v mnohorakej podobe, plasticite a výraze. Zámer napísať dynamickú, senzitívnu a pútavú hudbu sa skladateľke vydaril. Amerického skladateľa Johna Cagea, tvorcu audiovizuálneho umenia a predstaviteľa aleatorickej experimentálnej hudby, predstavil Katina poslednou skladbou albumuSouvenir. Celý album Petra Katinu je predstavením širokých možností akordeónovej hudby v súčasnej tvorbe. Je ale podľa môjho názoru smerovaná k užšiemu spektru publika nazývaným aj „fajšmekri“ teda labužníci, ktorým učarovala súčasná tvorba slovenských a svetových autorov.

****

Bc. Daniel Párkányi

Článok patrí k časopisu: 
Súvisiace články: