Číslo 3/2020

Obsah čísla

3          Editorial: Neviditeľné svetlo hviezd

4          Vážsky chórus: Suvenír

5          7RAY Jazzy Zoetrope 

6          Americká sonda: John Prine

9          Slovenské alternatívne leto

10        Skalpel

12        Hudba Zdeněk Liška

14        Jesus Christ Superstar 50

16        Floex

18        Rock v múzeu

19        Little Richard

21        Čo počúva Števo Šanta

22        Recenzie zahraničných albumov
            - PEARL JAM Gigaton
            - EOB * Earth
            - TESLA * Five Man London Jam
            - THE CADILLAC * Country Fuzz
            - THE MOVEMENT * Future Freedom Time
            - BLOCK 33 * 6:36 To Liverpool Street
             - VAPORS * Together

26        Čierny Motýľ Lady Jane

30        Plody doby

32        Peci Uherčík

36        Vasko Velčický

38        Chuck Berry na Devíne

42        Chór vážskych muzikantov 40

44        Love My Science

46        Zuzana Navarová

50        Recenzie CD

52        Sennheiser Momentum True Wireless 2

53        IK Multimedia iRig Stream

54        Arturia Keylab Essential 88

58        CD Shop
 

            Album na stiahnutie
            Z. Navarová & Koa: Jako Šántidéví


 

Časopis bol realizovaný s finančným príspevkom SOZA